26 oktober 2021

Wat verwacht u van uw bloeddrukmeter?

1 min read
bloeddrukmeter kopen

Het is belangrijk goed te bedenken waarom u een bloeddrukmeter gaat kopen. Maakt u zich zorgen om uw gezondheid? heeft uw huisarts dit advies gegeven of wilt u op een positieve manier met uw gezondheid bezig zijn?

Wie zijn bloeddruk wil gaan meten zou wel op de hoogte moeten zijn van zijn normaalwaarden van volwasssenen. Bloeddruk wordt beschreven in de bovendruk, systolische druk wil zeggen de druk op uw slagaderen. De onderdruk, diastolische druk is de druk op de aderen.
Ideaalwaarden zijn die van 120/80 mmmol, waarbij leeftijd, medicatiegebruik en stressfactoren een grote rol kunnen spelen.

bloeddrukmeter kopen

Koop een bloeddrukmeter

Wanneer u automatische bloeddrukmeter gaat kopen moet u er bedacht op zijn dat de waarde kan afwijken wanneer de batterijen bijna op zijn maar waarden kunnen ook onbetrouwbaar zijn bij een sterk wisselende hartslag. Het is daarom raadzaam om eerst met uw huisarts te overleggen of u er verstandig aan doet een bloeddrukmeter te kopen. Zo kunt u samen nagaan of het product kan brengen wat u ervan verwacht en kunt u nagaan wanneer het verstandig is contact met de arts op te nemen.